Vi har igennem de sidste år indgået i et tæt samarbejde med erhvervspsykologerne Thea Mikkelsen, TRAC, og Mette Møller.
Hovedtemaet har handlet om ledelses- og organisationsudvikling, genstandsfeltet har været den samlede organisations udvikling og fornyelse af COK.
Med stor faglighed og sikker professionalisme, og med mod til nysgerrige undersøgelser har I understøttet chefgruppens intentioner og har givet konstante tilpasse forstyrrelser, som har sikret, at vores organisation er kommet op i gear, så vi i dag har en homogen forståelse af begreber som cokreation, coproduktion, nærvær, relationelt salg, kundefokus, innovation og kreativitet som omdrejningspunkt for vores forretningsudvikling.
Jeres energi, engagement, tilstedeværelse og ikke mindst evne til at medleve i og fastholde vores udvikling er meget stærkt.

Ib Oustrup, Direktør, COK

Thea Mikkelsen / TRAC

Jeg hedder Thea Mikkelsen og jeg har specialiseret mig i den psykologiske side af innovation og kreativ udvikling. Mit mål er at få det kreative potentiale i jeres virksomhed i spil på højeste plan. Gennem innovationscoaching for nøglepersoner, tilpasning af de kreative arbejdsgange, teamudvikling, konflikthåndtering, kommunikationskurser og vores helt nye kursus "Innovationsledelse - få styr på den menneskelige side af innovation" kan jeg hjælpe med at styrke det kreative output i jeres virksomhed.

Udgivelser

Brand- og Identitetsworkshop

For at kunne støtte virksomheder i deres præsentation af deres brand og hjælpe dem til selv at tage ansvar for kommunikation og identitet, har jeg etableret et samarbejde med senior art director Mikkel Braginsky.

LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER

TRACs Innovationsledelsesprogram LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER efterår 2015 kan snart downloades her.

10 GODE RÅD

Bogen 10 gode råd om innovationsledelse - få mere ud af de kreative processer henvender sig til ledere, projektledere, tovholdere og andre, der har ansvaret for at styre en innovationsproces og ønsker at skabe et værdifuldt projekt.

MUVIcards

Sammen med billedkunstner Carina Zunino har Thea Mikkelsen udviklet billedkortene MUVIcards. Læs mere på hjemmesiden.

KREATIVITETENS PSYKOLOGI

Bogen til dig, der selv arbejder kreativt og gerne vil forstå din og dine kollegers kreativitet. Du får indblik i dynamikkerne bag kreativiteten, så du bedre kan forholde dig konstruktivt til din egen og andres kreative processer.

 

RADIO

Her kan du høre enkelte af de længere radioudsendelser, jeg har medvirket i. Jeg uddyber, hvordan man psykologisk kan forstå kreativitet og hvad denne viden kan bruges til, når vi skal organisere kreativt arbejde alene eller i forbindelse med samarbejde samt, hvad man selv kan gøre og hvad, der er et ledelsesansvar.

God fornøjelse.

 

Innovationsledelse

Denne bog henvender sig til mennesker, der arbejder med innovation og udvikling i en arbejdssammenhæng og her oplever, at de ville kunne få mere ud af processen. På baggrund af interviews med nogle af Danmarks mest markante psykologer kommer Mette Møller og jeg i denne bog med bud på, hvordan man kan håndtere og inspirere nogle af de psykologiske dynamikker, der opstår i innovationsprocesser.

 

Innovationspsykologi

Den største udfordring i innovationsprocesser består i at slippe den lille problemløsning og skabe rum for de store visioner. Det kapitel, jeg har skrevet til antologien Innovationspsykologi handler om, hvordan man gør det med et innovationsteam.

 

Mailingliste

Tilmeld dig vores mailingliste og få:
· Informationer om arrangementer, kurser og andre tilbud
· Thea Mikkelsens tips til ledelse, samarbejde og personlig kreativ udvikling
· Få indledningen og de to første kapitler af bogen “Creation and it’s psychology” af Thea Mikkelsen (udgivet på dansk som Kreativitetens Psykologi, Nyt Nordisk Forlag, 2009)

Abonnér på TRACs mailingliste:

Samarbejder

KOLLEGER

I forbindelse med større kontrakter samarbejder jeg med erhvervspsykologerne Ruth Hald og Mette Møller.

FILMSKOLENS EFTERUDDANNELSE

Film- og TV produktion er blandt de allermest komplicerede kreative processer på det mellemmenneskelige plan. Jeg har de sidste 6 år arbejdet som konsulent i branchen og holdt kurser for Den Danske Filmskoles Efteruddannelse omkring personlig kreativitet, samarbejde, ledelse og kommunikation i kreative processer.

ARKITEKTFORENINGEN

Sammen med Arkitektforeningen har Thea Mikkelsen udviklet kurset Kreativitet i teams, der løber af stablen for anden gang dette efterår. ”Arkitekternes Efteruddannelse har igennem flere år haft et enestående samarbejde med Thea Mikkelsen. Mange arkitekter har nydt fagligt godt af Theas store og unikke viden om det arbejdsredskab, som kreativiteten er for arkitekter. Og samarbejdet bliver heldigvis ved med at udvikle sig med nye undervisningstilbud i takt med, at ny viden kommer til.

SMK

Hvorfra kommer inspirationen til det ekstraordinære kreative nybrud? Forskning har vist, at inspiration fra kunst og kultur kan skabe rum for mere radikale og komplekse ideer og dermed bedre innovation. Med udgangspunkt i MUVI-cards og sammen med billedkunstner Carina Zunino har jeg indledt et samarbejde med Statens Museum for Kunst's erhvervsklub, hvor vi tilbyder workshops med brug af museets faciliteter.